Paqui Limorti, historiadora i responsable de la Història Local en La Teua Ràdio, explicarà hui la història d’una altre dels carrers més antics de Monòver: Bartolico.

Qui era Bartolico? Per què té aquest nom el carrer? Molta atenció.