Amb la coneixença de l’escut més antic de Monòver de la setmana passada Paqui Limorti dóna per acabada aquesta etapa tan important de la Història Local.

Hui, fruït del casament abans esmentat, comença una nova època en què els marquesos, com era habitual, mitjançant una unió d’aquest tipus, buscaven muntar un escalafó dins la Noblesa.

Ara és el moment del Ducat d’Híjar.