Paqui Limorti, historiadora i responsable de la Història Local en La Teua Ràdio, parlarà hui del periòdic “La Cháchara”, sota la direcció de José Alfonso Vidal i amb la participació en la redacció de Joaquín Román, dos dels monovers que vam recordar en capítols anteriors.

Caricatures de Pepe Alfonso i Azorín, fetes per “Carlos”, pseudònim de José Amorós Serrano.