Paqui Limorti, historiadora i responsable de la secció d’Història Local de La Teua Ràdio, explica hui com eren i on estaven els primers enllumenats que va tenir al ciutat de Monòver.

Molt curiós!