Paqui Limorti, historiadora monovera i responsable de la Història Local de La Teua Ràdio continua amb el Teatre Principal i les seues característiques, espectacles, curiositats i peculiaritats dins la Història de Monòver.

Escolteu!