Paqui Limorti, historiadora i responsable de la Història Local en La Teua Ràdio, comença un nou any de la mà de Joaquín Román Alfonso.

Molta atenció!