Paqui Limorti, historiadora monovera i responsable de la secció d’Història Local de La Teua Ràdio, seguirà hui amb les Guerres Carlistes i ens descobrirà el darrer Senyor de Monòver: José Rafael de Silva Fernández d’Híxar