Paqui Limorti, historiadora i membre de l’equip de La Teua Ràdio, explica hui en la seua secció d’Història Local, una característica molt destacada de Monòver: la randa monovera.