Paqui Limorti, historiadora i responsable de la Història Local a La Teua Ràdio, presenta hui una València distinta, històrica, i amb branques que entronquen amb Monòver.

Hui, en format audiovisual.