Paqui Limorti, historiadora monovera i responsable de la secció Història Local en La Teua Ràdio, explica hui un capítol destacat de la Història de Monòver com són les indústries relacionades amb el vi i l’aiguardent a finals del segle XIX.