Paqui Limorti, historiadora i responsable de la secció d’Història Local en La Teua Ràdio, relatarà hui més oficis ja desapareguts a Monòver.

Molt interessant.