Paqui Limorti, historiadora i responsable d’Història Local en La Teua Ràdio, parlarà de la construcció del nostre segon teatre: El Kursaal Fleta.