En aquesta ocasió, Paqui Limorti segueix amb la continuació de la història dels cementeris de Monòver. Un assumpte apassionant com tota la història local monovera, fins ara molt desconeguda.

Escolteu!