La Teua Ràdio els ofereix una de les notícies més destacades de hui:

  • Baixa l’atur en 31 persones en el mes de setembre a Monòver