La Teua Ràdio us ofereix una de les notícies més destacades de la jornada:

  • Baixa l’atur en 8 persones en el mes de maig a Monòver