La Teua Ràdio els ofereix una de les notícies més destacades de hui:

  • Dimecres, 22 de maig, hi haurà una nova donació de sang a Monòver