La Teua Ràdio els ofereix una de les notícies més destacades de la jornada:

  • Dimecres haurà una nova donació de sang a Monòver