La Teua Ràdio els ofereix una de les notícies destacades de la jornada:

  • Dissabte se celebrarà la XIIa Edició d’Operació Fama a Monòver.