La Teua Ràdio els ofereix una de les notícies més destacades de hui:

  • Diumenge es celebrarà la III Trobada de Nanos i Gegants en Monòver

 

    Foto: Nanos i Gegants.