La Teua Ràdio els ofereix un dia més una de les notícies més destacades de la jornada.

  • El número de contractes fets en Monòver en març va ser de 253