El número de persones afiliades a la seguretat social en el mes de juny passat a Monòver va ser de 2.447 persones, segons ha explicat Comissions Obreres a La Teua Ràdio.

Així, amb aquesta xifra es desprén que en relació al mes anterior a hores d’ara hi ha 174 persones més en les llistes de la Seguretat Social en relació al mes anterior. 

Pel que fa als règims, en el general hi ha 1.680  persones en les llistes, mentre que en el règim agrari hi ha 100 persones.

Pel que fa als autònoms s’ha comptabilitzat 651 persones afiliades a la Seguretat Social en el mes passat i empleades de la llar, hi ha actualment 16 persones afiliades al sistema.

Analitzant l’evolució, CCOO observa que al  desembre de 2019 a data de 31 de desembre, havia 2.690 persones, mentre que a data de 30 de juny de 2020, hi ha 2.447 persones afiliades a la Seguretat Social.

Per tant, en el mes de juny hi ha un “augment de 174 persones en tots els règims”. Per la seua banda, “l’acumulat al mes de juny en relació al 31 de desembre de 2019 hi ha una diferència negativa de 243 persones”.