La Teua Ràdio els ofereix una de les notícies destacades de hui:

  • El pròxim dissabte comencen els primers actes festers a Monòver.

 

La Gran Banyà i l’Exaltació.