La Teua Ràdio els ofereix una de les notícies més destacades de hui:

  • L’Associació de Mestresses de Casa de Monòver organitza un viatge a Itàlia per al mes de setembre