La Teua Ràdio els ofereix una de les notícies més destacades de la jornada de hui:

  • L’Associació de Mestresses de Casa de Monòver organitza una escapada a Màlaga per al pont de desembre