La Teua Ràdio els ofereix una de les notícies més destacades de hui:

  • L’Associació d’Homes i Dones de la Tercera Edat de Monòver organitza un viatge al Pirineu

 

Aragonés per al mes de setembre.