Dimecres, 25 de novembre, s’instal·larà l’Ecoparc Mòbil a la pedania monovera de les Cases del Senyor, com cada últim dimecres de mes.

Publicitat.

En aquesta ocasió, des del Consorci CREA informen que, pel que fa a la Setmana Europea de Prevenció de Residus, «a totes les persones que vagen a reciclar a l’ecoparc els premiarem amb una ampolla de vidre reutilitzable«. 

En el cas de que sobren algunes ampolles «estaran disponibles la pròxima setmana a Monòver fins a acabar amb les existències», apunten. No obstant això, s’informarà oportunament en uns dies.

Cal destacar que l’horari en el qual estarà operatiu l’Ecoparc Mòbil serà el de costum, és a dir, des de les 12h fins a les 15h.

L’objectiu del servei d’ecoparcs mòbils és «facilitar i acostar a la ciutadania una eina per al lliurament d’una gran varietat de residus (les mateixes tipologies que un ecoparc fix)». D’aquesta manera es poden «gestionar i tractar els residus d’una manera correcta i sostenible».

No té cap cost per als usuaris i s’ha dissenyat un calendari que permet que aquestes instal·lacions visiten tots els municipis de l’àrea de gestió, situant-los a més en llocs de pas habitual de veïns i veïnes, en molts casos en la rodalia dels mercats.

Pel que fa als residus que poden dipositar-se, alguns d’ells són: metalls, tèxtils, olis usats, fluorescents, bombetes, bateries, piles, pintures, radiografies, material fotogràfic, productes de neteja, envasos contaminats per productes químics, cartutxos de tinta, radiografies, equips informàtics, electrodomèstics, mobiliari, etc.