Álvaro Martínez, director de l’Escola de Música de L’Artística i de la Banda Escola, explica en La Teua Ràdio les activitats que tindran per als pròxims dies: