La Teua Ràdio els ofereix una de les notícies més destacades de hui:

  • L’esculptor monover José María Alarcón rebrà demà un Homenatge en el Jardinet de l’Església