La Teua Ràdio els ofereix una de les notícies destacades de hui:

  • Nova donació de sang el 16 d’octubre a Monòver