Han començat les obres per dur a terme un pas elevat a la Ronda General Verdú a Monòver. Es tracta d’una petició reiterada dels veïns de la zona, una sol·licitut que portava temps fent la població al Consistori, degut a la retirada del semàfor que hi havia allà instal·lat habitualment, després de la construcció de la Rotonda del Quartel de la Guàrdia Civil de Monòver.