La Teua Ràdio els ofereix una de les notícies més destacades de hui:

  • Xinosa organitza una segona “Nit de Trívial” especial, en aquesta ocasió, al Convent de Caputxins.