La Teua Ràdio els ofereix una de les notícies destacades de hui:

  • Xinosa organitza una nova “Nit de Trívial” a Monòver