El darrer divendres de 2018, M. Ángeles Quiles, l’advocada de La Teua Ràdio, fa un balanç dels assumptes a les quals ens hem sotmés en 2018 i les que, previsiblement, ocorreran en matèria jurídica, en 2019.

Atenció!