Un dels assumptes que més dubtes i problemes genera en els ciutadans és quines conseqüències pot provocar un divorci, com s’ha de fer, quins són els drets i els deures…

Hui, una de les parts més conflictives: les relacions paternofilials: drets i obligacions dels pares vers els fills una vegada acabada la relació de parella.

De tot això parlarà hui, María Ángeles Quiles, l’advocada de La Teua ràdio.