Hui és divendres i, com diu M. Ángeles Quiles, l’Advocada de La Teua Ràdio, «toca parlar de Dret».

L’assumpte que tracta hui és molt interessant, ja que pot afectar a alguns dels seguidors de LTR: el delicte d’alterar les fites de la finca contigua.

Escolteu!