Aquesta setmana, com no podia ser d’una altra manera, M. Ángeles Quiles, l’advocada de La Teua Ràdio, havia de parlar de l’assumpte més destacat en aquesta matèria relacionat amb les hipoteques i les diverses desicions del Tribunal Suprem.

Escolteu aquest interessant programa!