M. Ángeles Quiles, l’Advocada de La Teua Ràdio, torna hui per tal d’explicar els canvis en relació al Salari Mínim Interprofessional (SMI), ja que podria deixar a aquells que viuen sols i que perceben el salari mínim fora de la justícia gratuïta.