M. Ángeles Quiles, advocada de La Teua Ràdio, explica hui el Reglament General de Protecció de Dades Europea que va entrar en vigor el passar 25 de maig.