Un divendres més «tocar parlar de Dret» de la mà de l’Advocada de La Teua Ràdio, M. Ángeles Quiles.

Hui, un assumpte curiós que, cada vegada més gent, es planteja quan es divorcia: Podem demanar la custòdia compartida de la nostra mascota, que tant estimem?

Molta atenció!