Torna a ser dissabte! La Veu dels Menuts no agafa vacances!

Laia Esteve Armero, responsable de La Veu dels Menuts a La Teua Ràdio, vol parlar d’un element de la Natura que sempre el tenim present i que no ens recordem massa d’ell a no ser que bufe i bufe fort i ens moleste.

Em referix al vent.  Voleu saber alguna curiositat?