Publicitat.

Hui, Laia Esteve Armero, responsable de La Veu dels Menuts a La Teua Ràdio, ha volgut conèixer més sobre la cultura Maia.
Les civilitzacions precolombines són a aquelles que es van desenvolupar al continent americà abans de l’arribada dels europeus, és a dir, abans de que anara Cristòbal Colom.