Ona de calor molt forta per a hui i demà a la comarca. Amb temperatures al voltant dels 38 graus i mínimes de fins a 28C.