Paqui Limorti, entre viatge i viatge a Madrid, no deixa d’estar connectada amb l’actualitat local i comarcal, gràcies a La Teua Ràdio.