La Teua Ràdio ha parlat tant amb Alejandro García, futur alcalde de Monòver, com amb Emilio Martínez, soci de govern de Podemos+Compromís.

Així ha explicat a aquesta redacció Emilio Martínez, com enfronta aquesta nova etapa de la seua vida:

Per la seua banda, Alejandro García, que encapçala el PSOE monover, ha explicat a La Teua Ràdio que “les negociacions s’han desenvolupat en un clima de total cordialitat i des d’un principi sabíem que d’allí eixiria un govern de progrés conforme ha volgut el poble i s‘ha vist reflectit en les eleccions”.

Al respecte de les negociacions, Martínez ha assegurat que “han anat molt fluïdes i amb molt pocs problemes”:

Emilio Martínez explica com compartirà amb Segis Moran la seua dedicació absoluta:

Alejandro García, per la seua banda, considera que aquesta nova etapa que comença dissabte “continuarà en la sendera iniciada fa cinc anys, d’estabilitat i millora progressiva en tots els àmbits, i el nou soci de govern està també en eixa sintonia, per la qual cosa crec que serà molt positiva per al poble de Monòver”.

A més a més, en relació al nou Govern de Monòver i els nous regidors, García ha destacat que “en el PSOE continuem sis regidors que ja estàvem en l’anterior legislatura que han demostrat que, tant a nivell polític com de gestió, saben fer les coses, malgrat ser tot millorable i en això estarem”.

Per part de Podem-Compromís, Alejandro García valora “molt bé la incorporació d’Emilio i de la gent que des del seu partit col.labore amb ell”. Per tot això “considere que treballarem amb eficiència en els pròxims quatre anys i això redundarà en un benefici per a la població”.