En aquests moments, l’Associaciò d’Homes i Dones de la Tercera Edat i més veïns de Monòver, donen suport a la reivindicació d’unes pensions dignes a la Plaça de la Sala.