A les 11h del matí està previst que, des dels jardins de la Residència d’Ancians de Monòver, ixca la Banda Infantil de la Junta Major de Confraries, la qual avançarà fins a l’antic Convent de Caputxins.

A les 11.30h, en el convent, es durà a terme la solemne Benedicció de les Palmes. A continuació, s’iniciarà la processó amb la Germandat de l’Entrada del Jesús Triomfant en Jerusalem, acompanyada pel Cler, Autoritats, Junta Major de Confraries de la Setmana Santa de Monòver, l’Agrupació Musical “La Artística” i la resta de persones en general.

Una vegada arriben a la Parròquia se celebrarà la Santa Missa.

A les 17h de la vesprada en l’Església Parroquial es començarà el trasllat i muntatge de les Sagrades Imatges en els seus respectius trons procesionals.