El recent creat equip de govern celebra en la Casa del Poble, seu del PSOE monover, els quatre nous anys al capdavant de l’alcaldia de Monòver.