La Confraria de la Dolorosa de Monòver ha anunciat una gran novetat per a la processó extraordinària de hui.

I és que, “gràcies a les gestions del cura pàrroc, D. Manuel, els xiquets i xiquetes podran portar als muscles la imatge d’una Dolorosa de la Confraria Ntra. Senyora dels Dolors del Pinós”.

Està previst que encapçale la processó després de la banda de tambors infantil de la confraria monovera.

Una manera de “crear un hàbit confrare i de fe entre els més menuts”.