Es tracta d’un Taller de Cuina Tradicional monovera per a extrangers, que compta amb la col·laboració de l’Associació de Mestresses de Casa de Monòver.