La Confraria de la Dolorosa de Monòver ha anunciat l’organització d’un viatge a Granada per al pont del 6 al 8 de desembre.

Publicitat.

Ací poden recollir tota la informació al respecte: